Ons riet

Door eigen inkoop weten wij wie de teler is en kunnen wij de kwaliteit van het te verwerken riet beoordelen. 

Wij gebruiken vaak Kalenberger of Wiedenriet, dat is een zoetwater riet dat droog is geoogst zonder schimmel of verrottingsverschijnselen. Het wordt laag bij de grond geoogst, is schoon, vrij van blad en recht onder de stengel. 

Rietkwaliteit

Hoe beter het dak kan drogen hoe langer de levensduur, daarom adviseren wij bomen en struiken niet te dicht bij het dak te plaatsen. Een belangrijke factor voor een duurzaam dak is met name de hellingshoek. Deze mag niet onder de 30 graden liggen. Om een kwalitatief goed dak te vervaardigen wordt er gewerkt met een kwaliteitsplaat en isolatie panelen, alle naden en kieren worden goed afgedicht waarna folie kan worden aangebracht.

Traditioneel dak

De open constructie is het rieten dak zoals het al eeuwen gemaakt wordt. Het riet wordt op rietlatten gebonden. Er moet vanwege de techniek van het binden altijd een spouw bestaan tussen het riet en de onderconstructie. Het rietpakket doet hier in de praktijk niet mee als isolerend pakket.
Om aan de bepaling van de RC-waarde (6,0) uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen moet bij nieuwbouw een dergelijke constructie altijd onder het rietpakket een isolatielaag bezitten. In de praktijk wordt het rieten dak boven een isolatiepaneel aangebracht. Bij vervangen van een bestaand rieten dak gelden deze eisen niet of in mindere mate.

 

Bij een traditioneel dak zijn de gordingen, rietlatten, de sprei- en rietlaag te zien. Het “open” karakter van het rieten dak is ook van de binnenkant waar te nemen. Indien een hogere isolatiewaarde verlangd wordt kan het traditionele dak voorzien worden van aanvullende isolatie in de vorm van een onderliggend sandwich-paneel met verhoogde tengel of er kan naderhand van binnenuit worden geïsoleerd. Indien van binnenuit wordt geïsoleerd moet er altijd een tochtdichte dampremmende laag aan de binnenzijde worden voorzien omdat anders grote gevaren bestaan voor inwendige condensatie en daardoor het vergaan van het rietpakket.

Schroefdak

Bij de gesloten constructie, ofwel het schroefdak, wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd. Het plaatmateriaal (van 19 mm dikte i.v.m. de schroeflengte) kan bestaan uit; multiplex, OSB-plaat, Spaanplaat V131 verlijmd (het groene spaanplaat) underlayment.

De spouw tussen riet en onderconstructie ontbreekt. Het gehele rietpakket helpt mee met het vormen van een isolerend pakket. De woning is tochtdicht. Er is een harde scheiding tussen binnen en buiten. Bij vuur in het rietpakket kan het geen lucht (zuurstof) van onderen aanzuigen, het vuur smeult hierdoor meer dan dat het brandt. Hierdoor wordt het schroefdak een relatief brandveilig dak en kent dus ook lagere tarieven voor de opstalverzekering.

Isolatie

Het isoleren van een rietenkap, indien goed uitgevoerd, geeft meer comfort en door het dak gaat minder energie verloren. Maar bij het isoleren verschuift het dauwpunt naar binnen. Een verkeerd uitgevoerde isolatie geeft daarom kans op problemen door vochtophoping. Het meest toegepaste hedendaagse rietdak op een bestaand pand is het schroefdak op een 18mm plaatmateriaal. Het is relatief goedkoop, heeft een goede brandveiligheid, en een redelijke isolatiewaarde R-waarde ongeveer 1,5.

 

Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd bij een bestaande kap: Combineer dan het schroefdak met aanvullende isolatie. Pas een dampremmende folie toe zo laag mogelijk in de constructie en zorg voor een dampdichte, lekvrije afwerking van de folie. Wordt een grote overspanning en een afgewerkte binnenzijde verlangd: Combineer het schroefdak met een isolatie paneel. Zorg voor een luchtdichte, lekvrije afwerking. Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

Brand veiligheid

Een ontwikkeling die veel heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof van binnenuit wordt aangezogen, waardoor een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs dooft. Deze constructie is niet langer wind- en tocht open maar indien goed aangebracht vormt het dak een gesloten constructie. In vergelijking met het traditionele rieten dak is er een harde scheiding aanwezig tussen het dak en het daaronder gelegen pand. Van een fel uitslaande, niet beheersbare brand is geen sprake meer.

Het tegen brand verzekeren van een huis met een schroefdak kan daarom tegen hetzelfde tarief als een huis met een pannendak. N.B. u voldoet met enkel een schroefdak nog niet altijd aan het bouwbesluit!

 

Voor nog meer brandveiligheid, bijvoorbeeld een bepaalde tijd brandveilig ook bij brand van binnenuit, dan kan het schroefdak worden bevestigd op een steenwolpaneel met een bewezen brandweerstand.

 

 

 

Het brandveilige dak

De brandveiligheid van het moderne rieten dak kan voor meer dan 95% worden toegeschreven aan het schroefdak en voor minder dan 5% aan een additionele behandeling met een brandvertragende coating. Het schroefdak is ook na een uur smeulen nog binnen 5 minuten met de tuinslang te blussen. Dankzij de dichte ondergrond ook nog met minimale waterschade. Deze brandveilige constructie is bovendien gedurende het gehele leven van het dak gegarandeerd. Een spectaculaire uitslaande brand met vliegvuurgevaar naar de omgeving is bij een schroefdak vrijwel uitgesloten en niet groter dan bij een huis met een pannendak.

 

In de praktijk blijkt dat een additionele behandeling met een brandvertrager weinig toevoegt aan de brandveiligheid van het schroefdak.